Neden Yapı Denetim ?

YAPI DENETİM NEDİR ?
Yapı Denetim,adından da anlaşılacağı gibi yapıyı (yapılaşmayı) denetleyen bir sistemdir. Yapı Denetimi Hakkındaki 595 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılan ve bu kararname yerine, 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Yapı Denetim hakkındaki 4708 Sayılı Kanunu ile devam ettirilen, Can ve Mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartları içeren, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyen bir sistemdir. 

NEDEN YAPI DENETİM ?
4708 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki yasanın amaç bölümü “Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” demektedir.Doğa ile uyumlu, doğa ile barışık, insanlar ve yaşayan diğer varlıklar için daha güzel bir kentleşme, gelecek kuşaklara bırakılacak sağlam yapılar için kesinlikle Yapı Denetim Gereklidir.