Kentsel Dönüşüm ?

ÇALIŞMALARIMIZ;
Yeterli Sayıda Uzman Kadromuz, Detaylı Analiz ve Raporlama, Kısa Zamanda En Uygun Çözüm, Uygun Fiyat, Müşteri Memnuniyeti Odaklı Vizyonumuzla, Sizlere Hizmet Veriyoruz,

KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARI;

 • Yıkacağınız her daire için kira yardımı alabilirsiniz.
 • Yıkacağınız her daire için mal sahipleri 100.000 tl faiz indirimli kredi (-%4) kullanabilirsiniz.
 • Belediye harçları (otopark dâhil) muafiyeti.
 • Tapu kadastro harçları muafiyeti.
 • Noter harçları muafiyeti.
 • Veraset intikal vergisi muafiyet.
 • Damga vergisi muafiyeti.
 • 150 m² altındaki dairelerde KDV %1 olarak ödeniyor.

GEREKLİ EVRAKLAR ;

Mülk Sahibi Şahıslar;

 • Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi.
 • Güncel Tapu Kaydı (Aslı).
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 • Emlak Vergisi Bildirimi(Belediye)
 • Mevcut Proje Olup Olmadığına Dair Belge (Belediye).

Şirketler İçin ;

 • Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokobisi .
 • Yetkili Belgesi .

Not: Vekâleten Başvuru İçin Vekâletnamede 6306 Sayılı Kanun Kapsamı Belirtilecek.